direct 24

Prosjektportal

 • Nøyaktig oversikt over registrerte timer mot prosjekt
 • Prosjektstruktur med prosjekter- og underprosjekter   
 • Oversikt over forbrukte timer mot estimat   
 • Prosjektleder kan godkjenne timene på sitt prosjekt
 • Enkelt å redigere, ta bort og legge til timer
 • Oversikt over historisk data med eksport til Excel   

Egen prosjektportal med full oversikt over timer og registreringer som er gjort mot prosjekter. Det er mulig å skille prosjekttimer fra lønnstimer som da kan redigeres uavhengig av hverandre.

Prosjektportal i direct 24 med full oversikt over timer og registreringer som er gjort mot prosjekter med oversikt over brukte timer mot estimat.

Få en nøyaktig oversikt over prosjekttimene. Prosjektportalen gir prosjektleder full oversikt over alle timer registrert av ansatte mot prosjekter. 

WBS (Work Breakdown Structure) kan settes opp akkurat slik dere vil. En kan opprette så mange prosjekter og underprosjekter med flere nivåer og aktiviteter man ønsker og har behov for.  

Full oversikt med vår prosjektportal

 • Dynamiske grafer for raskt overblikk
 • Oversikt over lønnsomhet etter prosjektenes estimerte tid
 • Oversikt over all historisk data 
Prosjektportal i direct 24 med full oversikt over timer og registreringer som er gjort mot prosjekter med oversikt over brukte timer mot estimat.
Godkjenning i Prosjektportalen. (Foto: AMS AS)

Intuitivt brukergrensesnitt

 • Prosjektleder kan godkjenne timer fortløpende for bedre kontroll 
 • Sorter på dag, uke, måned, år eller egendefinert 
 • Kolonne med ikoner som viser om registreringen inneholder tillegg, kostnad, bilag eller er en transport 
Prosjektportal i direct 24 med full oversikt over timer og registreringer som er gjort mot prosjekter med oversikt over brukte timer mot estimat.

Behandle registrerte timer

I direct 24 kan man sette opp flere godkjenningsnivåer. De forskjellige nivåene har ulik fargekode slik at leder kan se at for eksempel formann har godkjent timene for sine ansatte. Grafisk oversikt viser hvilke timetyper de ansatte har registrert, og man kan enkelt gjøre endringer rett i bildet ved behov. Timene godkjennes med et par tastetrykk.

 • Godkjenn timer knyttet prosjekt
 • Flere godkjenningsnivåer
 • Sorter på for eksempel avdeling for bedre oversikt  

Egendefinert utvalg for sortering av timetyper

I admin-menyen kan man lage egne utvalg for hvilke timetyper man ønsker å se i prosjektportalen. Man kan velge å lage et utvalg som for eksempel kun viser overtidstyper, fraværstyper osv. Dette forenkler arbeidet med godkjenningen av timene, og gir bedre oversikt over timetypene de ansatte har registrert.

 • Egendefinert utvalg
 • Kan lage som mange utvalg man ønsker
 • Forenkler arbeidet med sortering og godkjenning av timer