direct 24

Fraværsbehandling

 • Registrere sykdom, ferie og annet fravær  
 • Legg inn søknad på ferie og avspasering   
 • Leder kan registrere og behandle fravær for sine ansatte  
 • Grafer for visuell oversikt over registrerte fraværstyper 
 • Fraværsbehandlingen følger lovverket 
 • Det er ikke mulig å registrere over grensen
 • Egen meny for fraværsrapport   

Med direct 24 fraværsbehandling får du oversikt over alt av fravær i bedriften. Som leder kan du enkelt behandle fraværet og gi tilbakemelding til de ansatte. De ansatte kan selv legge inn søknad om ferie og avspasering, og leder enkelt godkjenner eller avslår.

I fraværsbehandling får du oversikt over fravær i bedriften og ansatte kan selv legge inn søknad om ferie og avspasering, og leder godkjenner eller avslår.

Fraværsbehandling i direct 24

I fraværsbehandling kan ansatte enkelt registrere sykdom, søke om fridager og skrive inn en kommentar til søknaden. I oversiktsbildet kan du som er leder se om det ligger fravær som trenger behandling. Fraværet kan enten godkjennes eller avslås, og det kan legges på en kommentar. I tillegg til å behandle fravær kan du også legge til fravær på ansatte. 

Fraværsmodulen følger reglene i lovverket. Det er ikke mulig å registrere flere dager enn det som er lovlig. 

 • Enkelt å føre riktig fravær med hjelp av nedtrekksmeny   
 • Følger reglene i lovverket
I fraværsbehandling får du oversikt over fravær i bedriften og ansatte kan selv legge inn søknad om ferie og avspasering, og leder godkjenner eller avslår.

Registrere fravær

Ansatte har sin egen fraværsbehandling hvor de kan registrere sykdom, ferie og avspasering. Fraværet har status som ikke behandlet frem til det godkjennes av leder.

Fraværsbehandlingen følger lovverket, og det vil derfor ikke være mulig å registrere fravær over den gitte grensen.

 • Legge inn søknad og ferie eller avspasering
 • Korrekt registrering av fravær ved hjelp av valg i meny
 • God oversikt over eget fravær 

Oversikt

Administrator vil ha en total oversikt over fraværet i bedriften. Man kan enkelt se hvilket fravær som ikke er behandlet, og godkjenne eller avslå dette. Grafer viser en oversikt over fraværet delt inn i de forskjellige fraværstypene. Det vil da være lettere å følge med på fraværstrendene hos de ansatte.

Man sorterer på dag, uke, måned eller år, og får opp en samlet oversikt over fraværet i valgt tidsrom.

 • God oversikt over behandlet- og ikke behandlet fravær
 • Enkelt å følge med på fraværstrender over tid
 • Visuelle grafer