direct 24

Fellesstempling

 • Stemple mot avdeling, prosjekt eller arbeidsoppgaver 
 • Enkel innlogging med PIN-kode, RFID-brikke eller ID-kort
 • Mulighet for tillegg på stemplinger 
 • Tilpass sidemeny etter behov
 • Sett grense for registrering før ordinær arbeidstid
 • Automatisk beregning   

Fellesstempling er løsningen for dere som ønsker stempling av arbeidstiden på en felles terminal. La ansatte enkelt stemple inn og ut arbeidstiden, og få nøyaktig oversikt over alle arbeidstimer i direct 24.

Fellesstempling i direct 24 er løsningen for dere som ønsker stempling av arbeidstiden på en felles terminal. La ansatte enkelt stemple inn og ut arbeidstiden, og få nøyaktig oversikt over alle arbeidstimer.

Med stempling på en felles terminal går det fort for ansatte å stemple seg inn når de kommer på jobb og det er like enkelt å stemple ut når man går for dagen. Innlogging kan skje enten ved å bruke PIN-kode eller dere kan bruke ID-kort med magnetstripe eller RFID-brikke. Menyen i stemplingsbildet kan tilpasses bedriftens behov. Med Fellesstempling i direct 24 kan dere velge å bare stemple selve arbeidsdagen eller dere kan stemple dere inn på avdeling, kostnadssted eller på prosjekter og aktiviteter. 

Dersom dere ønsker å stemple på prosjekter er det mulig å stemple på prosjekter med flere undernivåer og aktiviteter. I stemplingsmenyen kan man enten bruke manuelt søk eller bruke skanner for å finne prosjektene. 

Full oversikt med Fellesstempling i direct 24

 • Kontroll over egen feriesaldo og timebank
 • Oversikt over tilleggsmeny  
 • Legg inn melding

Intuitivt brukergrensesnitt

 • Enkel meny for å stemple arbeidsdagen
 • Stemple på avdeling, prosjekt, arbeidsoppgave mm.
 • Velg selv tillegg fra sidemeny
Fellesstempling i direct 24 er løsningen for dere som ønsker stempling av arbeidstiden på en felles terminal. La ansatte enkelt stemple inn og ut arbeidstiden, og få nøyaktig oversikt over alle arbeidstimer.

Rask stempling av arbeidsdag

Start arbeidstiden raskt og enkelt ved å logge inn på fellesterminalen ved bruk av egen PIN-kode, RFID-brikke eller ID-kort. Man velger selv oppsettet av menyen og hva de ansatte skal stemple seg inn på. Man kan stemple på avdeling, prosjekt, arbeidsoppgave eller kun starte arbeidsdagen.

 • Rask innlogging
 • Velg selv hva de ansatte skal stemple på 
 • Automatisk beregning av timer 

Tilleggsmeny, saldo og melding

Man kan sette opp en egen tilleggsmeny hvor de ansatte selv kan registrere tillegg som for eksempel betalt matpause, smusstillegg og vakttillegg. De ansatte vil også ha tilgang til å se sin egen feriesaldo og timebank i stemplingsbildet. Har man behov for å legge inn en kommentar som skal med på timene gjør man dette i menyen.

 • Tilpass tilleggsmenyen etter behov
 • Oversikt over egen feriesaldo og timebank 
 • Enkelt å legge inn melding som skal med på timene