direct 24

Dag- og ukeplaner

 • Bestem selv hvordan timene skal beregnes 
 • Enkle oversiktsbilder for dag- og ukeplaner 
 • Opprette flere ulike dag- og ukeplaner 
 • Ukeplanene kan settes i rotasjon for skiftordninger
 • Enkelt å gjøre endringer
 • Beregning med timebank, overtid og tillegg 

Med direct 24 er det er mulig å lage flere forskjellige dag- og ukeplaner ut fra bedriftens behov. Bestem selv hvordan beregning av lønn skal gjøres ut fra oppsett i dagsplanene.

Med dag- og ukeplaner i direct 24 kan du lage flere forskjellige dag- og ukeplaner ut fra bedriftens behov. Bestem selv hvordan beregning av lønn skal gjøres ut fra oppsett i dagsplanene.

En ukeplan kan bestå av syv ulike dagsplaner. I dagsplanene setter man opp hvordan arbeidsdagen skal beregnes. Man bestemmer ordinær arbeidstid med fra-til klokkeslett og hvilke perioder som gir overtid eller innarbeiding. Det kan legges på ulike timetillegg slik som kvelds- og natt tillegg.

I oppsettet kan det legges til fratrekk for pauser, avrunding for overtid og fravær og det kan legges inn trekk før ordinær arbeidstid starter. Det kan også velges om de ansatte skal ha fleksitid eller fasttid og det kan legges inn fravær om tid ikke blir registrert i ordinær perioden.

direct 24 appen kan dere velge om timene skal beregnes i appen før de sendes inn, vi kaller dette for manuell beregning. De ansatte velger selv en dagsplan det skal beregnes mot. Det kan gis tilgang til en eller flere ulike dagsplaner. Når beregning er gjort får de ansatte en oversikt i appen pr uke over antall timer og tillegg.

Har ansatte ulike faste tillegg som også skal med til lønn er det mulig å knytte dette til ansatte, tilleggene blir da med på timene til lønn. 

Dag- og ukeplaner gir deg full oversikt

 • Oversikt over alle tilgjengelige dag- og ukeplaner
 • All data i ett oversiktsbilde
 • Oversikt over spesialdatoer gjennom året

Intuitivt brukergrensesnitt 

 • Justerbare dag- og ukeplaner som er enkle å sette opp
 • Sette grenser og avrundinger samt automatisk trekk for pauser
 • Utregning av lønnstimer blir automatisk beregnet korrekt
Med dag- og ukeplaner i direct 24 kan du lage flere forskjellige dag- og ukeplaner ut fra bedriftens behov. Bestem selv hvordan beregning av lønn skal gjøres ut fra oppsett i dagsplanene.

Opprette dagplaner

Man oppretter enkelt en ny dagsplan ved å fylle inn feltene i beregningsbildet. Velg fast- eller fleksitid, kjernetid, avrunding for fravær og overtid, automatisk trekk for pause og hvilke timetyper de ulike periodene i døgnet skal ha.

 • Oversiktlig bilde for oppretting av ny dagsplan
 • Sett grense før ordinær arbeidstid  
 • Avrunding for fravær og overtid 

Opprette ukeplan og sett i rotasjon

Man kan enkelt sette sammen de ulike dagsplanene til ukeplaner. Man kan opprette så mange ukeplaner man ønsker, for så å knytte disse til de ansatte. Ved skiftordninger kan ukeplanene settes i rotasjon. Her er det ingen begrensning for hvor mange ulike rotasjoner man har på en ansatt.

 • Opprett uendelig med dag og ukeplaner
 • Sett ukeplanene i rotasjon ved skiftordning  
 • Knytt de ulike planene til de ansatte