direct 24

Timerapport

  • Dynamiske grafer for fortløpende oversikt
  • Sorter på dag, uke, måned, år eller egendefinert    
  • Full oversikt over alle registreringer   
  • Oversikt over timer registrert på kunder, prosjekter, avdelinger og ansatte
  • Informasjon om estimat fra prosjektportalen
  • Eksport til Excel  

Timerapport i direct 24 gir deg en total oversikt over alle registrert timer ved hjelp av dynamiske grafer. Dette er et godt verktøy for ledere hvor man kan følge med på prosjektenes fremgang, ressursbruk og lønnsomhet.

Timerapport i direct 24 er et godt verktøy for ledere hvor man kan følge med på prosjektenes fremgang, ressursbruk og lønnsomhet.

Timerapport er et godt verktøy

Timerapport i direct 24 er et ledervektøy for å følge med på bedriftens kontinuerlige lønnsomhet knyttet til prosjekter, avdelinger, kunder og ansatte. Rapporten er dynamisk, og man kan klikke på de forskjellige grafene for mer detaljert informasjon. 

Man har mulighet i prosjektportalen til å legge inn et estimat på prosjekter for å følge med på timebruken underveis i timerapporten. For de av dere som registrerer prosjekter opp mot kunder så vil dere kunne få med antall timer registrert opp mot kunder og timer knyttet til de ulike kundeprosjektene. 

Timerapport i direct 24 er et godt verktøy for ledere hvor man kan følge med på prosjektenes fremgang, ressursbruk og lønnsomhet.
Rapporter – Oversiktbilde over alle registreringer mot kunde, prosjekt, avdeling osv. (Foto: AMS AS)

Timerapporten er et godt verktøy også for prosjektleder for å følge prosjektenes fremdrift og lønnsomhet. Informasjonen i timerapporten gjør det enklere å planlegge nye prosjekter, og å sette realistiske tidsrammer. Man følger prosjektenes utvikling, og har mulighet til å gjøre justeringer underveis for å sikre tidsfrister og lønnsomhet knyttet til det aktuelle prosjektet. 

  • Sorter på dag, uke, måned, år eller egendefinert 
  • Data i rapporten kan sorteres og filtreres
Timerapport i direct 24 er et godt verktøy for ledere hvor man kan følge med på prosjektenes fremgang, ressursbruk og lønnsomhet.

Dynamiske grafer for fortløpende oversikt

Timerapporten oppdateres fortløpende slik at leder til enhver tid har oversikt over de siste registreringene. Klikker man for eksempel på en prosjekt-graf, vil registreringene knyttet til prosjektet vises i nye grafer.

  • Se alle registreringer mot kunde og prosjekt i ett bilde 
  • Sorter på uke, måned år eller egendefinert