direct 24

App

 • Starte, pause og stoppe registreringen med kun få touch
 • Hurtigstart registreringer basert på historikk
 • Registrer på avdeling, prosjekt, arbeidsoppgave eller arbeidsdag 
 • Ferie og fravær registreres rett i appen
 • Oversikt over timebank og feriesaldo
 • Sett grense for registrering før ordinær arbeidstid, avrunding for fravær og overtid
 • Definer selv oppsett av appmeny 

Bruk tiden din på de viktige oppgavene. Registrer arbeidsdagen ved kun få touch! direct 24 på mobil gir bedriften hurtig og nøyaktig timeføring. App’en er fleksibel, enkel og funksjonell, og menyoppsettet kan tilpasses etter bedriftens ønsker. De ansatte registrerer arbeidsdagen, så beregner direct 24 ut resten helt automatisk.

Bruk tiden din på de viktige oppgavene. Registrer arbeidsdagen ved kun få touch på vår app! direct 24 på mobil gir bedriften hurtig og nøyaktig timeføring.

Med direct 24 på mobil kan alle ansatte raskt og enkelt stemple arbeidstiden. Timene føres mot lønn og bedriften kan også velge å stemple mot prosjekter, kunder, avdeling, oppgaver eller aktiviteter. Det kan startes og stoppes så mange stemplinger man måtte ønske, og stemplingene kan også settes på pause for de som sjonglerer mellom flere aktiviteter. Ved bruk av sanntidsstempling vil bedriften få en fortløpende oversikt over den totale tiden de ansatte bruker på de forskjellige aktivitetene. 

De ansatte kan registrere ferie og fravær rett i appen og det vil da dukke opp i ansattportalen. I appen finnes også oversikt over saldoen den enkelte ansatte har i timebanken sin. Løsningen lar også bruker redigere og beregne de registrerte timene sine, og gir dem samtidig en oversikt over den totale arbeidstiden per uke. Appen inneholder historiske data på registrerte timer og bruker kan gå inn på dag eller uke for å se tidligere registreringer. 

App-menyen kan skreddersys slik at den passer bedriftens behov. Det er mulighet for å kunne lage flere roller i appmenyen og knytte rollene til forskjellige prosjekter. App’en støtter Android og IOS og kan brukes offline, du sender da inn data neste gang du har dekning.

Full oversikt

 • Enkle og oversiktlige menyer 
 • Oversikt over egne prosjekter 
 • Se saldo i timebank og feriedager

Intuitivt brukergrensesnitt 

 • Definer selv oppsett av meny
 • Starte, pause og stoppe stemplinger med få touch
 • Historikk for hurtigregistrering 
Bruk tiden din på de viktige oppgavene. Registrer arbeidsdagen ved kun få touch på vår app! direct 24 på mobil gir bedriften hurtig og nøyaktig timeføring.

Registrere på app

Ved bruk av direct 24 app kan du enkelt registrere timer hvor og når som helst. Timene beregnes automatisk og regner ut innarbeiding, avspasering, overtid og tillegg. Du kan enkelt redigere timene selv i appen før de går til beregning. Man kan registre timer selv uten internett, appen oppdateres så fort man har tilgang på nett igjen.

 • Rask registrering av timer
 • Timene beregnes automatisk  
 • Registrere timer uten internett  

Oversikt over saldo

App’en har automatisk beregning, og ved bruk av timebank vil denne oppdateres kontinuerlig for oversikt over innarbeiding og avspasering. Feriedagene oppdateres av administrator ved årsskifte. De ansatte vil ha oversikt over disse i appen, for selv å kunne følge med på gjenstående feriedager.

 • Kontroll over innarbeiding og avspasering
 • Alltid oppdatert timebank og feriesaldo   
 • Registrere fravær rett i appen