direct 24

Besøkende

 • Gjester kan selv registrere seg ved ankomst
 • Mottaker få varsel på SMS 
 • Gjester kan registreres på forhånd 
 • Systemet husker tidligere besøkende 
 • Oversikt med status på besøkende
 • Utskrift til Excel
 • Enkel utsjekk i oversikten 

La gjester selv registrere seg inn når de kommer på besøk og sjekke seg ut når de går. Det er også mulig å registrere besøkende på forhånd.

Med direct 24 kan gjester enkelt sjekke seg selv inn når de skal besøke bedriften. Man kan velge å fylle inn alle feltene i registreringen, eller kun navn og firma. Man må også søke opp navnet på mottakeren av besøket som vil få en SMS så snart registreringen er gjennomført. Når besøket er over, sjekker man seg selv ut.

La gjester selv registrere seg inn når de kommer på besøk og sjekke seg ut når de går. Det er også mulig å registrere besøkende på forhånd. direct 24 Timeregistrering
Besøksoversikt – Besøkende og planlagte besøk. (Foto: AMS AS)

Man kan enkelt registrere besøkende på forhånd i direct 24. Man har et eget oppsett i menyen hvor man legger til planlagte besøk frem i tid. Fyll inn informasjonen om gjesten, dato for besøk og eventuelt kommentar. Gjesten vil da kunne søke seg opp når de registrerer seg.

La gjester selv registrere seg inn når de kommer på besøk og sjekke seg ut når de går. Det er også mulig å registrere besøkende på forhånd.

Full oversikt:

 • Full oversikt over alle besøkende 
 • Status på inn- og utsjekk
 • SMS varsel til mottaker av besøket 

Registrering for besøkende

Gjester kan selv enkelt registrere seg inn når de ankommer bedriften. Man skriver inn navn og firma, og søker opp den ansatte man skal besøke. Den ansatte vi da motta en SMS.

Har man vært registrert før vil det komme forslag når man begynner å skrive inn navn eller firma.

 • Rask registrering 
 • Systemet husker registreringen  
 • SMS varsel til mottaker av besøket 

Registrere besøkende på forhånd

Man kan enkelt registrere gjester på forhånd i direct 24. Man fyller da inn informasjon om vedkommende, og legger inn datoen for det planlagte besøket. Har gjesten glemt å sjekke seg ut kan man enkelt gjøre dette i direct 24.

Trenger man en rask oversikt over alle gjester vil disse være listet i loggen med tidspunkt for innsjekk. Listen kan eksporteres til Excel og skrives ut ved behov.

 • Registrer planlagt besøk frem i tid  
 • Kan enkelt sjekke ut gjester som har glemt det selv  
 • Oversikt over besøkende med tidspunkt for innsjekk