direct 24

Bemanningsoversikt

 • Oversikt over ansattes dag- og ukeplaner 
 • Dagplaner med ulike fargekoder for enklere oversikt   
 • Bla deg frem og tilbake i oversikten  
 • Sorter på dag, uke, måned, avdeling eller avdelingsleder 
 • Du kan enkelt endre ukeplan eller legge til midlertidige dagplaner 
 • Du får en oversikt over alt godkjent fravær på de ansatte  

Få oversikt over bemanningsressursene i bedriften. I Bemanningsoversikt kan du enkelt endre og legge til en midlertidig leder eller avdeling. Du kan også gjøre midlertidige endringer i de ansattes ukeplaner.

Få oversikt over bemanningsressursene i bedriften. I Bemanningsoversikt kan du enkelt endre og legge til en midlertidig leder eller avdeling.

Fleksibel bemanningsoversikt

Med bemanningsoversikt i direct 24 får du en god oversikt over de ansattes vaktplan og fravær. De ulike dag- og ukeplanene er markert med ulike farger for en enklere oversikt. I bemanningsoversikten kan du sortere om du vil se planen for dag, uke eller måned.

Ved å klikke på en ansatte får du opp en oversikt som viser den aktuelle ansattes dag- og ukeplaner. Her han du sette inn midlertidig avdeling og leder, og endre på arbeidsplanen til den ansatte frem i tid. Du får også en oversikt over alt godkjent fravær for den aktuelle ansatte. 

 • Oversikt over ansattes dag- og ukeplaner frem og bakover i tid  
 • Fargekoder for enklere oversikt
 • Sorter på dag, uke eller måned 
Få oversikt over bemanningsressursene i bedriften. I Bemanningsoversikt kan du enkelt endre og legge til en midlertidig leder eller avdeling.

Planlegge endringer

Ved å åpne en ansatt kan man enkelt planlegge fremtidige endringer i vaktplanen. Man klikker på den aktuelle dagen eller uken som skal endres, og får opp en meny over alle dag- og ukeplaner. Man velger den nye planen, og endringen vil ligge til dagen eller uken er over. Planen til den ansatte vil så gå tilbake til opprinnelig oppsett.

Her kan man også gjøre endring på midlertidig avdeling og avdelingsleder.

 • Planlegg endringer frem i tid 
 • Midlertidig endring av avdeling og avdelingsleder 
 • Oversikt over fravær i behandlingsbildet