direct MES

Avvikshåndtering

 • Effektiv registrering og håndtering av avvik 
 • Mulighet for å legge til bilder eller dokumenter
 • Identifisering av årsaker, slik at tiltak kan gjøres raskt og presist
 • Reduksjon av tidstap og ressursbruk ved å forhindre gjentakende avvik
 • Forbedre dine rutiner gjennom proaktive tiltak

Med direct MES er det lettere å ha oversikt over alle årsakene til avvik i produksjonen, og dermed gjøre deg i stand til å iverksette tiltak. Vår avvikshåndtering involver dine ansatte i effektiv registrering av avvik underveis i produksjonen, for økt kvalitet og inntjening med redusert svinn av timer, råvarer og forsinkelser.

Oppretthold en effektiv og feilfri produksjonsprosess med Avvikshåndtering i vårt direct MES system. Identifiser og dokumenter avvik raskt og nøyaktig, uavhengig av kompleksitet. Håndter avvik gjennom hele produksjonsprosessen for å finne årsaker og implementer tiltak for kontinuerlig forbedring og forebygging.

direct MES er et system som kvalitetssikrer produksjonen og gir systemstøtte for forbedringsarbeid og oppfølging av utsatte arbeidsoppgaver.

Avviksmodulen i direct MES gir brukere muligheten til rask og nøyaktig registrering og dokumentering av alle typer avvik. Dette kan inkludere alt fra mindre avvik til mer alvorlige hendelser, som maskinhavari eller kvalitetsavvik. Denne funksjonaliteten gjør det mulig for operatører og kvalitetskontrollansvarlige å identifisere potensielle problemer før de forverres, slik at de kan iverksette umiddelbare tiltak for å unngå tap av tid og ressurser.

Med Avvikshåndtering i direct MES er det lettere å ha oversikt over alle årsakene til avvik i produksjonen, og dermed gjøre deg i stand til å iverksette tiltak. Manufacturing Execution System
Vår avvikshåndtering involver dine ansatte i effektiv registrering av avvik underveis i produksjonen, for økt kvalitet og inntjening med redusert svinn av timer, råvarer og forsinkelser.

Fleksibel avvikshåndtering:

 • Definer ulike avvikstyper for dine ulike rapporteringsbehov
 • Årsakkoder knyttes til de ulike avvikstypene
 • Avvikstyper kan avhenge av arbeidsstasjon 

Vår avviksløsning gir deg fleksibilitet ved å skille mellom forskjellige rapporteringsbehov gjennom ulike avvikstyper. Hver av disse kan ha ulike sett av årsakkoder og tiltakskoder, for å sikre optimal kvalitet på både registrering og oppfølging.

Knytt avvik til produksjonsdata:

 • For effektiv registrering kan produksjonsdata utfylles automatisk
 • Knytt avvik til produkt, arbeidsstasjon eller operasjon
 • Legg til bilder og dokumentasjon

direct MES gir mulighet for tett kobling av produksjonsdata til registrerte avvik, i tillegg til sporbarhet tilbake til operasjon, arbeidsstasjon og ansatt.