direct MES

Sporing

  • Ta kontroll på sporing av dine produkter
  • Vit hva ditt produkt består av
  • Fra råvare til ferdig produkt
  • Sporing helt tilbake til innkjøpsordre
  • Rapportering av produsert og vrak
  • Målinger og observasjoner følger produktet

Med økende krav til å dokumentere hva og hvordan ditt produkt er produsert. Ta kontroll på sporing gjennom bruk av direct MES sine funksjoner for rapportering av hvilke varer som er brukt, hvordan og når de er produsert og hvilke målinger og observasjoner som er utført. La produksjonen ivareta bedriftens retningslinjer for bærekraftige og sporbare produkter.

direct MES inneholder alle nødvendige funksjoner for at du skal kunne dokumentere full sporing på dine produkter.

For å legge til rette for dette, er det viktig at man allerede ved varemottak merker innkjøpte varer med egne etiketter. Dette brukes ved registrering av vareforbruk underveis i produksjonen, slik at man har sporing helt tilbake til innkjøpsordren.

Underveis i produksjonen ønsker du gjerne å kontrollere og utføre målinger i henhold til produktkrav. Vår løsning gir mulighet for ulike rapporteringskrav knyttet til utførelse av enkelte operasjoner på de ulike arbeidsstasjonene.

direct MES

direct MES har kontroll på hvem, hvor og hvordan produksjonen utføres. AMS er en fagbedrift med lang erfaring for å hjelpe bedrifter som ønsker å ivareta dokumentasjonskrav og sporbarhet i sin produksjon. Ønsker du å få kontroll på dine produkter, er direct MES den fleksible og modulbaserte løsningen som gir deg nødvendig systemstøtte.

Med økende krav til å dokumentere hva og hvordan ditt produkt er produsert. Ta kontroll på sporing gjennom bruk av direct MES sine funksjoner for rapportering av hvilke varer som er brukt, hvordan og når de er produsert og hvilke målinger og observasjoner som er utført. La produksjonen ivareta bedriftens retningslinjer for bærekraftige og sporbare produkter. Manufacturing Execution System.
Ta kontroll på sporing gjennom bruk av direct MES sine funksjoner for rapportering av hvilke varer som er brukt, hvordan og når de er produsert og hvilke målinger og observasjoner som er utført.

Tilrettelagt sporing for dine behov:

  • Knytt krav til sporing per produkt og operasjon
  • Individuell rapportering per arbeidsstasjon
  • Sporbarhet for hvert enkelt individ