direct MES

Planlegging

 • Få kontroll på ordre, produksjon og prosjekt
 • Planlegging på alle ressurser
 • Planlegg operasjoner og alloker på ressurser
 • Utnytt kapasitet og belegg
 • Få oversikt over framdrift og status
 • Prioriterte tilpassede arbeidslister
 • All informasjon er tilgjengelig
 • Registrer og rapporter
 • Kan kobles opp mot overliggende ERP-systemer

Med Planlegging modulen i direct MES kan dere optimalisere produksjonen og levere til rett tid ved å utnytte kapasiteten og ressursene deres. Hold også kontroll på vedlikehold, maskin oppsett og byttetider.

God planlegging, allokering av oppgaver og løpende innsikt i status og fremdrift er nøkkelen for en best mulig produksjon. Løsningene kan kobles opp mot maskiner og utstyr og er tilrettelagt for støtte av strekkode, RFID og etiketter med mer.

Våre løsninger er fleksible og modulbaserte slik at de kan tilpasses en rekke ulike produksjonsmiljøer. Løsningene håndterer ordrer til produksjon, med allokering av operasjoner til ressurser med tilhørende informasjon om materialbehov, målinger, observasjoner og tidsforbruk. direct MES kan kobles opp mot overliggende ERP-systemer, og kan importere prosjekter og produksjonsordrer som kan planlegges videre på.

Kontinuerlig planlegging og optimalisering

For å utnytte kapasitet og belegg på ressurser, kreves det kontinuerlig planlegging og optimalisering. Disse operasjonene må planlegges på ressurser dere har i fabrikken. En ressurs kan være en manuell arbeidsstasjon, ansatte og maskiner. Operasjonene har avhengighet til hverandre, både når det gjelder materialbehov og når det gjelder operasjonsrekkefølge. Operasjonstid kalkuleres og belastes etter kapasitet på de enkelte ressurser i produksjonslinjene.

I direct MES vil planlegger kunne dra og slippe operasjoner på de enkelte ressurser, og omprioritere disse fortløpende. Systemet vil passe på at avhengigheter og materialbehov overholdes.

Her vil kapasitet, belastning og produksjonsrekkefølge vises og administreres for en hel produksjonslinje, arbeidsgruppe og enkelte ressurser. Planleggings oversikt kan angis pr dag, uke og måned. Løsningene kan koples opp mot maskiner og utstyr, og er tilrettelagt for støtte av strekkode, RFID etiketter, med mer.

Med planleggingsmodulen i direct MES kan dere optimalisere produksjonen og levere til rett tid ved å utnytte kapasiteten og ressursene deres. Manufacturing Execution System.
direct MES – Planlegging / Kapasitet

Viktig å utnytte bedriftens ressurser med:

 • Definere arbeidsgrupper og ressurser
 • Ressurs kan være en maskin, arbeidscelle, avdeling eller person
 • Definere kapasitet på ressurser
 • Planlegg operasjoner, alloker til en eller flere ressurser
 • Planlegg for dag, uke, måned, prioriter liste, eller iht. kapasitet – «drag & drop»
 • Få oversikt over dine ressurser i henhold til kapasitet og belegg

Du har også mulighet for overvåking av:

 • Oversikt over fremdrift og status
 • Avdeling, arbeidsgruppe, ressurs
 • Kapasitet og belastning
 • Hva er ferdig, påbegynt, ikke startet
 • Søk og sorter etter behov

Funksjonene for produksjon og planlegging inneholder:

 • Produkt, med oppbygging av artikkel med strukturer
 • Produksjonsrute og operasjoner med belastning
 • Materialbehov
 • Ressursbehov, kapasitet og allokering av operasjoner
Med Planlegging modulen i direct MES kan dere optimalisere produksjonen og levere til rett tid ved å utnytte kapasiteten og ressursene deres. Hold også kontroll på vedlikehold, maskin oppsett og byttetider. Manufacturing Execution System.