direct MES

Stoppårsak

  • Få kontroll på årsaken til stans
  • Kategoriser stoppårsaker til din produksjonsprosess
  • Enkel og effektiv registrering av start og stopp
  • Automatiser stoppårsak direkte fra maskinstans
  • Bruk stoppregistreringene i OEE
  • Innsikt i årsak til stopp gir økt fokus på forbedringer

Unngå nedetid ved å identifisere årsakene til stans i produksjonen, lær av disse og sett inn riktig tiltak på riktig sted. direct MES gir mulighet for manuell eller automatisk registrering av stoppårsak.

La dine ansatte registrere årsakene til produksjonsstopp med en gang disse inntreffer, slik at du har løpende kontroll på tapt produksjonstid. Har du maskiner som kan integreres, støtter Stoppårsak i direct MES automatiske start og stopp av årsaker til maskinstans.

Med vår webbaserte operatørløsning kan du enkelt registrere stopp i produksjonen når det skjer. En innebygd tidsregistrering vil da starte og gi viktig informasjon tilbake til systemet om stans og årsak til dette. Når produksjonen starter igjen, kan operatøren enkelt stoppe for å avslutte registreringen.

Systemet støtter forhåndsdefinert tidsintervall, antall eller sanntidsregistrering, slik at registrering av stoppårsaker effektivt ivaretar dine ulike behov på enklest mulig måte.

Ønsker du å ta i bruk OEE-modulen i direct MES, vil det være stort utbytte i å ha kontroll på årsakene til at produksjonen har redusert tilgjengelighet for å nå effektivitetsmålene i fabrikken.

Unngå nedetid ved å identifisere årsakene til stans i produksjonen, lær av disse og sett inn riktig tiltak på riktig sted. direct MES gir mulighet for manuell eller automatisk registrering av stoppårsak. Manufacturing Execution System.

Stoppårsak gir deg fleksibel registrering av stans i produksjonen:

  • Registrer direkte der produksjonsstans oppstår
  • Ha ulike stoppregistreringer for ulike behov 
  • Mulighet for tidsintervall, antall og sanntidsregistrering

direct MES er tilpasset dine ulike behov for registrering av stans i produksjonen, slik at du på en effektiv, men trygg måte kan sørge for korrekt registrering av årsaker til at fabrikken får redusert tilgjengelighet.

Få automatisk stopptidsregistrering

Ditt produksjonsutstyr er ofte både en flaskehals, men også en av fabrikkens viktigste ressurser å utnytte på best mulig måte. direct MES kan integrere dine maskiner for optimalisering av produksjonskapasiteten. Her vil vi også kunne automatisk registrere start og stopp i sanntid, slik at du kan ha fokus på høyest mulig oppetid.