direct MES

Merking

 • Strekkoder forenkler vareflyten
 • Bruk av strekkoder på dine lagerlokasjoner er sentralt for optimal varebehandling
 • Vareetiketter med strekkoder, er viktig for å bekrefte rett vare på rett sted
 • Korrekt merkede varer gir full sporing når vareforbruket registreres
 • Utførelse av lagertransaksjoner skjer ved hjelp av håndholdt PDA med skannere
 • Fortløpende merking av halvfabrikat, ferdigvarer og kolli

Kvalitetssikker merking i direct MES gir deg effektiv kontroll på varene og sikker sporing fra råvare til ferdig produkt.

Vår løsning forenkler vareflyten ved å ta i bruk merking ved hjelp av strekkoder eller RFID. Håndtering av varer som skal inn og ut av lager kvalitetssikres og optimaliseres når både lagerlokasjoner og varene er godt merket.

direct MES produserer etikettinnhold til fil, slik at du kan velge merkeprogramvaren som er best for deg. Slik programvare gir deg frihet til å designe layout og størrelse på etikettene etter ditt behov uten å måtte tilpasse dette i direct MES.

Når varer skal inn på lager, brukes etiketter både på lagerlokasjon og varer for å holde orden på hvor hver enkelt vare befinner seg på det enkelte lager. Deretter har systemet støtte for å stille krav til å bekrefte at riktig vare er plukket fra riktig lokasjon.

Ved registrering av vareforbruk, sikrer skanning av etiketter korrekt sporing av både råvarer og halvfabrikater som blir brukt i produksjonen. Dette gir deg komplett sporing helt tilbake til innkjøpsordren.

direct MES har full støtte for distribusjon av ulike etiketter til ulike printere, avhengig av hvilken arbeidsstasjon og funksjon den ansatte bruker, tett koblet til dine fysiske printere.

Kvalitetssikker merking gir deg effektiv kontroll på varene og sikker sporing fra råvare til ferdig produkt. direct MES produserer etikettinnhold til fil, slik at du kan velge merkeprogramvaren som er best for deg. Manufacturing Execution System.

Merking av varer i mottak:

 • Etiketter med strekkode gir trygg varehåndtering
 • Serie- og batchnummer som del av merkingen 
 • Ferdig merket vare klar til bruk i produksjonen

For å oppnå trygg håndtering av dine varer, fra mottak av varer og inn på lager kreves det god merking og effektive rutiner hos dine ansatte. direct MES hjelper deg med presis etikettinformasjon og håndtering av dine printere. Varer som skal inn på lager skannes og lagres på merket lokasjon.

Merking av varer i produksjonen:

 • Bedrifter med fokus på effektivitet merker varer underveis i produksjonen
 • Gir kontroll på varer i arbeid og sporbarhet
 • Kvalitetskontroll for å unngå bruk av feil vare

For å sikre at produksjonen håndterer både forbruk av riktig råvare og halvfabrikat, vil systemet kunne kreve at korrekt vare skannes for kontroll. Når varene har etiketter med strekkoder, og disse inneholder informasjon om batch- og/eller serienummer, vet systemet eksakt hvilke vare som blir brukt.

Merking av varer ved forsendelse:

 • Kollietiketter
 • Forsendelsesdokument

Varer som plukkes, pakkes og skal forsendes, vil ha behov for ulike etiketter og utskrifter for god merking av vare, kolli og forsendelse. direct MES har fleksibel systemstøtte og lang erfaring med å møte disse behovene.