direct MES

Sjekkliste – Observasjon

 • Utfør registrering av målinger og observasjoner
 • Knytt krav til observasjon mot ressurser, operasjoner og artikler 
 • Sørg for fortløpende rapportering underveis i produksjonen
 • Kvalitetssikre dine produkter

Kvalitetssikring underveis i produksjonen er avgjørende for at dine kunder er garantert førsteklasses produkter. Vår Sjekkliste og Observasjonsmodul i direct MES støtter dine behov for løpende rapportering av målinger underveis i produksjonen.

Vi legger til rette for differensierte krav til rapportering på de enkelte operasjoner underveis i produksjonsprosessen. Det betyr at ulike ressurser vil måtte registrere målinger og observasjoner basert på hvilket produkt og hvilken operasjon som utføres. Det ferdige produktet vil da ha innrapportert en komplett sjekkliste for alle utførte registreringer.

direct MES lar deg knytte krav til innrapportering mot produkter, operasjoner og ressurser, slik at kun relevante registreringer utføres på den enkelte arbeidsstasjon.

Ta kontroll på behovet for observasjoner underveis, slik at du kvalitetssikrer produktet og får tilgang til måledata som du trenger for ditt varesertifikat.

Sjekkliste og observasjon i direct MES gir deg kvalitetssikring i produksjonen som er avgjørende for at dine kunder er garantert førsteklasses produkter med sjekklister og løpende rapportering av målinger underveis. Manufacturing Execution System.
Kvalitetssikring underveis i produksjonen er avgjørende for at dine kunder er garantert førsteklasses produkter.

Fleksibel oppbygging av sjekkliste:

 • Opprett tilpassede observasjoner basert på dine krav og behov
 • Knytt sjekkliste til produkt, operasjon og ressurs

direct MES lar deg etablere krav til observasjoner og målinger som følger verdiskapingen underveis i produksjonsprosess. En fleksibel løsning som knytter krav til rapportering mot produkt, operasjon og arbeidsstasjon. 

Tilpasset rapportering til den enkelte arbeidsstasjon:

 • Få kun unike krav til registrering knyttet til den enkelte arbeidsstasjon
 • Ulike krav vil kunne følge det enkelte produkt
 • Utføring av ulike operasjoner vil kunne kreve egne målinger

La dine ansatte få kun nødvendige rapporteringskrav basert på hvilket produkt som bearbeides av den enkelte operasjon på sin arbeidsstasjon. Krav til måling og observasjon vil følge produktet gjennom hele produksjonsprosessen.

Kvalitetssikre produktet underveis:

 • Et produkt vil ha ulike krav underveis i produksjonen
 • Samlet rapportering for alle registreringer sikrer produktets kvalitet