direct MES

WMS

 • Kontroll over lageret med full lokasjonsstyring
 • Håndtering av ulike lager, soner og lokasjoner for effektiv organisering
 • Egen funksjon for varemottak med støtte for kvalitetskontroll
 • Optimaliserte plukklister for best mulig plukkrute
 • PDA-løsning for enkel betjening av lagerfunksjonene
 • Kontinuerlig oppdatert beholdningsinformasjon i ERP-systemet
 • WMS sikrer vareflyt til arbeidsstasjoner i produksjonen

Med WMS i direct MES får du full kontroll over varer fra mottak til materialforbruk på den enkelte arbeidsstasjon og håndtering av ferdigvarer til forsendelse.

direct MES har en integrert WMS modul som sikrer nøyaktig lagerstyring med fysisk kontroll på all vareflyt fra A til Å. Løsningen har egne funksjoner for varemottak, innlagring, telling, flytting og plukking.

WMS funksjonene vil sammen med planlagt produksjon, sørge for plukklister basert på varebehovet til produksjonsordrene, slik at arbeidsstasjonene i produksjonen får nødvendige varer til rett tid.

Vår WMS løsning gjør det enkelt for ansatte som håndterer varemottak å kvittere for mottatt vare mot innkjøpsordrer, enten via operatør løsning eller PDA. Den rapporterer deretter mottatt vare tilbake til innkjøpsordren i ERP-systemet.

direct MES har støtte for å skrive ut etiketter både ved mottak av varer, slik at systemet kan spore vareforbruk under produksjonen fra ferdig vare helt tilbake til innkjøpsordrene.

WMS funksjonene i vårt MES-system gir deg avansert lokasjonsstyring og vareflyt med full kontroll over alle lagerbevegelser. Fra mottak av varer til plukking og forsendelse, vil vår løsning sørge for en sømløs og effektiv flyt av varer inn og ut av lageret.

Gjennom optimalisert plukkrute kan du oppnå raskere behandlingstider, økt produktivitet og reduserte kostnader, samtidig som du sikrer nøyaktig levering og tilfredse kunder.

Med WMS i direct MES får du full kontroll over varer fra mottak til materialforbruk på den enkelte arbeidsstasjon og håndtering av ferdigvarer til forsendelse. Manufacturing Execution System.
direct MES – WMS / Lagerbevegelser

Plukk til produksjon eller forsendelse:

 • Plukklister direkte på PDA eller via operatørløsning
 • Varepåfylling til produksjonen
 • Plukk av ferdigvarer til forsendelse 
 • Bruk av strekkoder sikrer plukk av rett vare 

Ansatte som er ansvarlige for å hente og klargjøre varer til produksjonen eller levering, mottar plukklister direkte på PDA. Plukklistene inneholder nøyaktige rute for plukklokasjon og leveringssted. Varer til forsendelse kvitteres tilbake til salgsordren i ERP-systemet, slik at du får en helhetlig leveringsprosess og samtidig reduserer manuelle feil og effektiviserer logistikkoperasjonene. 

WMS Varemottak:

 • Mottak av varer kontrolleres mot innkjøpsordrer
 • Håndtering av batch- og serienummer
 • Kvalitetskontroll
 • Merking av varer
 • Håndtering av del-levering
 • Registrere skadeårsak 

direct MES modulen for varemottak lar deg som bruker håndterer alle varer som mottas og skal inn på lager. Løsningen legger til rette for sømløs integrasjon av innkjøpsordre fra ERP, slik at mottak kontrolleres og kvitteres mot bestilte varer.

Mottatte varer registreres med de krav som gjelder for sporing av varer, som for eksempel registrering av batch- og serienummer. Ofte mottas varer uten god nok merking, men systemet er tilrettelagt for utskrift av etiketter som varen merkes med, slik at innlagring, plukk og vareforbruk gir kontroll på hver enkelt vare.

Hvis det er behov for varekontroll under mottak, som kvalitetssikring og ytterligere tiltak, har direct MES systemstøtte for å angi slike krav på enkeltartikler.

Med WMS i direct MES får du full kontroll over varer fra mottak til materialforbruk på den enkelte arbeidsstasjon og håndtering av ferdigvarer til forsendelse. Manufacturing Execution System.

Dedikert PDA-løsning:

AMS sin egenutviklede Android APP-løsning til PDA gir deg en kraftig verktøykasse for effektiv lagerstyring og optimal logistikk. Med denne dedikerte løsningen kan dine ansatte raskt og nøyaktig håndtere alle lagerfunksjoner, inkludert plukking, flytting, telling og justering.

 • Brukervennlighet: Det intuitive grensesnittet gjør at ansatte raskt kan ta i bruk APP-løsningen uten behov for omfattende opplæring
 • Mobilitet: PDA-enheten er bærbar og kan brukes overalt i lageret, noe som gir fleksibilitet og øker produktiviteten
 • Real-time data: All informasjon blir sømløst synkronisert med MES-systemet, slik at du alltid har tilgang til oppdatert og pålitelig data
 • Feilfri plukking: Plukklister genereres automatisk på PDA-enheten, og plukkinstruksjoner vises tydelig for å minimere feil og sikre presis plukking
 • Effektiv telling: Enkel og nøyaktig telling av lagerbeholdningen gir deg bedre kontroll over varebeholdningen og reduserer muligheten for avvik
 • Rask justering: PDA-løsningen gjør det enkelt å foreta justeringer i lagerbeholdningen, slik at du raskt kan oppdatere systemet med eventuelle endringer
 • Automatisert flytting: Med PDA-enheten kan du enkelt flytte varer fra en lokasjon til en annen, og systemet oppdaterer automatisk lagerstatus
 • Integrert sporbarhet: AMS sin PDA-løsning sørger for at all bevegelse av varer blir nøyaktig registrert og sporbart, noe som er avgjørende for etterlevelse av bransjekrav og kvalitetskontroll