direct MES

Varemottak

 • Integrert varemottak mot innkjøpsordre
 • Kvalitetskontroll av varer
 • Etiketter og merking av varer
 • Flytting av varer etter mottak
 • Egen Android app for PDA med WMS funksjoner

For å sikre effektiv vareflyt i din fabrikk er det viktig med fysisk kontroll på alle varer, med full sporbarhet fra A til Å. Varemottak i direct MES gir deg trygghet i at alle varer blir mottatt, kontrollert, merket og verifisert fra råvare til ferdigvare.

Få en smidig, effektiv og sømløs varemottaksprosess med vår avanserte direct MES. Vår løsning gir deg full oversikt over alle innkjøpsordrer, slik at du ikke glemmer å verifisere mottak av bestilte varer. Med søkefunksjonalitet etter varenummer og leverandør, finner du raskt det du trenger.

Kvalitet er viktig for oss, og vi sørger for at hver enkelt vare blir behandlet etter ditt behov før den blir tilgjengelig på lageret ditt. Vi vet at sporing er avgjørende, og direct MES vil på aktuelle varer kreve registrering av serienummer, batchinformasjon eller holdbarhetsdato før varen godkjennes ved varemottak.

Varer som krever ekstra mottakskontroll, som for eksempel måling eller kvalitetssjekk flyttes til karantenelager for behandling før varene kan flyttes og gjøres tilgjengelig for produksjon.

direct MES

Merking av varer er viktig slik at direct MES kan sikre full sporbarhet fra produksjonen på ferdigvare tilbake til innkjøpsordre. Dette har systemet god støtte for. For å forenkle arbeidsflyten din er det automatisk forslag til lokasjon på lageret, noe som gjør det enklere for operatøren å plassere varene på rett lagersted.

Med tett integrasjon mot ditt ERP-system blir varemottak automatisk kvittert, og du slipper manuelle oppdateringer. Systemet vil også jevnlig oppdatere lagerets beholdning for økonomisk kontroll på ditt lager.

For å sikre effektiv vareflyt i din fabrikk er det viktig med fysisk kontroll på alle varer, med full sporbarhet fra A til Å. Varemottak i direct MES gir deg trygghet i at alle varer blir mottatt, kontrollert, merket og verifisert fra råvare til ferdigvare. Manufacturing Execution System.

Varemottak mot innkjøpsordre:

 • Effektiv håndtering av varemottak mot eksisterende innkjøpsordre
 • Reduser risikoen for feil ved å knytte mottaket direkte til riktige bestillinger 
 • Sømløs oppdatering av mottatte varer tilbake til ditt ERP-system

direct MES gir deg kontroll på vareflyten som mottas og behandles på innkjøpte varer. Gjennom bruk av modulen for varemottak i vårt WMS system, sørger vi for avstemming mot innkjøpsordre, riktig merking og kontroll av varer. 

Kvalitetssjekk av varer:

 • Sikre at alle varer som blir tilgjengelige på lager, oppfyller kvalitetskrav
 • Identifisere eventuelle defekte varer før de når lagerbeholdningen

For deg som har behov for å kvalitetssikre varer før de skal inn på lager og gjøres tilgjengelig for produksjonen, kan direct MES kreve kvalitetssjekk før videre behandling.

Merking med etiketter på alle varer:

 • Sikre sporing av all vareforbruk
 • Reduser risikoen for bruk av feil varer

For å sørge for optimal vareflyt og presis sporing av vareforbruk, er det viktig med god merking allerede ved mottak av varen. direct MES er til rettelagt for ulik bruk av etiketter, både til utskrift og for rapportering underveis.

Trygg innlagring av varer:

 • Raskere og mer nøyaktig plassering av varer på riktig lagerlokasjon
 • Reduser risikoen for feilplasserte varer og forbedre lagerstyringen

Ditt ERP-system har sannsynligvis ikke behov for å vite eksakt lokasjon på hvor varene ligger i din bedrift. direct MES gir deg full kontroll på alle varer og på hvilke lokasjoner disse befinner seg.