direct MES

Bemanningsplan

 • Dine ansatte er din viktigste ressurs
 • Planlegg bemanning i produksjonen 
 • Ta hensyn til ulike skiftordninger, ferier og fravær
 • Timeregistrering, en del av direct MES
 • Endre bemanningsbehov effektivt
 • Kompetansematrise også for dine ansatte

Når du har behov for å sikre rett bemanning til enhver tid, og du trenger å vite hvem som er tilgjengelig for den enkelte arbeidsstasjon, er direct MES sin Bemanningsplan helintegrert med timeregistreringssystemet direct 24.

God planlegging, allokering av oppgaver også til dine ansatte er nøkkelen til effektiv og optimal utnyttelse av dine ressurser. Ved hjelp av timeregistreringssystemet direct 24 har produksjonsplanlegger kontroll på tilgjengelig ressurser for å bemanne sine arbeidsstasjoner.

direct 24 er en markedsledende løsning for produksjon og industri, tett integrert i direct-plattformen med synergier som kompetansematrise på den enkelte ansatte, tilgjengelighet for bemanningsplanlegging med hensyn til dag- og ukeplan. direct 24 støtter alle ordinære registrering- og oppfølgingsbehov for ansatte, ledere og håndtering av time, lønn og fravær.

Når produksjonsplanlegger utfører planlegging, foreslår systemet bemanning basert på kompetansematrise på produkt, operasjon, maskin og tilgjengelighet for når den ansatte er på jobb.

direct 24 er tilgjengelig via egne stemplingsterminaler, registrering via APP, registrering på web og oppfølging for godkjenning til lønn, fraværshåndtering og en rekke andre smarte funksjoner. AMS har hjulpet kunder med timeregistrering siden 1991.

Når du har behov for å sikre rett bemanning til enhver tid, og du trenger å vite hvem som er tilgjengelig for den enkelte arbeidsstasjon. Manufacturing Execution System. MES Produksjonsstyring
Sikre rett bemanningsplan til enhver tid i direct MES.

Planlegg bemanning av arbeidsstasjoner og maskiner:

 • Sikre nødvendig bemanning
 • Oppretthold kontinuerlig drift og produksjon

Vi vet at dine ansatte har ulik kompetanse og sertifikater på ulike maskiner, utstyr, operasjoner og produktkompetanse. Ved hjelp av kompetansematrisen i direct MES får du det verktøyet som hjelper deg til å kvalitetssikre at du har tilgang på riktig kompetanse på rett sted.

Arbeidstid og tilgjengelighet hentes fra direct 24:

 • Skiftordning, dag- og ukeplan
 • Ferie og fravær
 • Endring av arbeidstid sømløst mot lønn

Hvis du utnytter vår direct-plattform best mulig, tar du i bruk timeregistrering fra direct 24. Her har du full kontroll på dine ansattes skiftordninger gjennom ulike dag- og ukeplaner, ferier og fravær. Dine ansatte vil derfor være tilgjengelig for produksjonsplanlegger med eksakt arbeidstid for bemanning av sin produksjon.