direct MES

Kompetansematrise 

 • Planleggingsmotoren bruker matrisen for optimalisering 
 • Sikre tilgang til rett kompetanse 
 • Allokere produksjon i henhold til kvalifikasjon 
 • Bemanne stasjoner med rett personell 
 • Avgrense ved manglende opplæring eller helseproblemer 
 • Sikre produktkompetanse 
 • Fordele produksjon mot kapasitet og kompetanse 

Viktigheten av å utnytte egne ressurser best mulig, og sørge for rett bemanning og rett maskin er avgjørende for å effektivisere planleggingen. direct MES har egen kompetansematrise som gir mulighet for å differensiere hvem som kan betjene de enkelte arbeidsstasjonene, og hvilke operasjoner og produkter de enkelte maskinene kan produsere. 

direct MES har egen kompetansematrise som gir mulighet for å differensiere hvem som kan betjene de enkelte arbeidsstasjonene, og hvilke operasjoner og produkter de enkelte maskinene kan produsere.
direct MES har egen kompetansematrise som gir mulighet for å differensiere hvem som kan betjene de enkelte arbeidsstasjonene.

For å sikre best mulig drift er det viktig å ha tilgang på rett bemanning på rett stasjon, samt at operasjoner som skal utføres blir allokert til riktige maskiner. Ofte kan flere maskiner produsere samme produkter eller utføre like operasjoner. Gjennom bruk av Kompetansematrisen vil planleggingsmotoren finne tilgjengelig ressurs og optimalisere produksjonsplanen med best mulig utnyttelse. 

Dine ansatte har gjerne ulik kompetanse og opplæring i bruk av fabrikkens maskiner og utstyr, og kvalitetskravene til produktbearbeiding er avgjørende for at produksjonen kan bemanne sine arbeidsstasjoner etter behov. I direct MES er det mulig å definere kompetanse helt ned til den enkelte ansatte og operasjoner, både ved å begrense hva de kan og avgrense der riktig opplæring ikke er gitt. I tillegg har kanskje noen av dine ansatte helseproblemer, og du har behov for å avgrense hvilke type operasjoner og produkter denne skal bli satt til å jobbe med. 

For å sikre best mulig drift er det viktig å ha tilgang på rett bemanning på rett stasjon, samt at operasjoner som skal utføres blir allokert til riktige maskiner. Ofte kan flere maskiner produsere samme produkter eller utføre like operasjoner. Gjennom bruk av Kompetansematrisen vil planleggingsmotoren finne tilgjengelig ressurs og optimalisere produksjonsplanen med best mulig utnyttelse. 
 
Dine ansatte har gjerne ulik kompetanse og opplæring i bruk av fabrikkens maskiner og utstyr, og kvalitetskravene til produktbearbeiding er avgjørende for at produksjonen kan bemanne sine arbeidsstasjoner etter behov. I direct MES er det mulig å definere kompetanse helt ned til den enkelte ansatte og operasjoner, både ved å begrense hva de kan og avgrense der riktig opplæring ikke er gitt. I tillegg har kanskje noen av dine ansatte dårlig rygg, og du har behov for å avgrense hvilke type operasjoner og produkter denne skal bli satt til å jobbe med.
Kompetansematrise i direct MES for arbeidsstasjoner og maskiner. (Foto: NorDan) 

Kompetansematrise for ansatte

 • Avgrense arbeidsoppgaver 
 • Sikre kvalifisert personell til oppgaver og stasjoner 
 • Sørger for nødvendig produktkunnskap 
 • Kvalitetssikre tilgjengelig kompetanse 

Kompetansematrise for arbeidsstasjoner 

 • Maskinene utnyttes mer effektivt 
 • Du kan fordele operasjoner på like maskiner 
 • Avgrense hvilke produkt som kan produseres 

Planlegg i henhold til kompetanse  

 • Planleggingsmotoren i direct MES bruker matrisen for optimalisering 
 • Fordeler produksjonen i henhold til kapasitet og kompetanse 
 • Bemanningsplan basert på kvalifikasjon