direct MES

OEE

 • Få innsikt i produksjonens effektivitet og ytelse 
 • Definer produksjonskapasitet gjennom dag- og ukeplaner for fabrikken
 • Angi forventet syklustid på de enkelte målepunkter
 • Rapporter stans med årsaker både manuelt eller direkte fra maskinene
 • Full kontroll på antall produsert eller defekte produkter
 • Kalkuler OEE per maskin, produksjonslinje, manuelle arbeidsstasjoner eller andre ressurser
 • Få detaljert oversikt per dag, uke eller måned

Optimaliser produksjonen med OEE gjennom bruk av direct MES. En fleksibel løsning som lar deg kalkulere tilgjengelighet, ytelse og kvalitet for mer enn bare dine maskiner. Systemet støtter beregning av effektivitet for hele din fabrikk.

OEE-modulen gir deg mulighet for å definere sammensatte målepunkter basert på ytelses- og effektivitetsmålinger fra flere innsamlingspunkter. Målepunktene kan omfatte en eller flere maskiner og ressurser, og gir deg full kontroll med angitt forventet syklustid, produksjonsantall, vrak og stoppårsaker.

direct MES gir skreddersydde uke- og dagsplaner for planlagt produksjonstid, tilpasset hvert enkelt målepunkt organisert gjennom felles grupper. Dette gir deg effektiv oversikt over kapasiteten i fabrikken.

Samle inn data manuelt på operatørpanelet eller automatiser prosessen ved å hente data via produksjonsutstyrets PLS. Med OEE kan du velge blant forskjellige presentasjoner av effektivitetsberegningene, inkludert visualiseringer per dag, uke, måned eller egendefinerte tidsintervaller. Se tilgjengelighet, ytelse og kvalitet i prosent, samt en oversikt over trenden i rapporterte antall i perioden og liste over avbruddsårsaker.

Optimaliser produksjonen og oppnå en mer effektiv drift med OEE.

Optimaliser produksjonen med OEE gjennom bruk av direct MES. En fleksibel løsning som lar deg kalkulere tilgjengelighet, ytelse og kvalitet for mer enn bare dine maskiner. Systemet støtter beregning av effektivitet for hele din fabrikk. Manufacturing Execution System.
direct MES – OEE Dashboard

Tilgjengelighet:

 • Produksjonskapasitet på maskiner og arbeidsstasjoner
 • Dag- og ukeplaner med pauser og fridager
 • Automatisk fratrekk av fast produksjonsstans 

Måler hvor mye tid produksjonen er tilgjengelig og klar til å produsere. Det inkluderer både planlagt produksjonstid og ikke planlagt nedetid, for eksempel feil, vedlikehold og maskinjusteringer. Tilgjengeligheten uttrykkes som en prosentandel av totalt tilgjengelig tid i produksjonsperioden.

OEE kalkulering:

 • Beregner effektivitet fortløpende
 • Detaljert oversikt per dag/uke/måned

direct MES modulen for varemottak lar deg som bruker håndterer alle varer som mottas og skal inn på lager. Løsningen legger til rette for sømløs integrasjon av innkjøpsordre fra ERP, slik at mottak kontrolleres og kvitteres mot bestilte varer.

direct MES gir innsikt i produksjonsutstyrets effektivitet ved å samle inn data fra maskiner, ressurser og operatører. Systemet beregner OEE ved å integrere tilgjengelighetsdata, ytelsesdata og kvalitetsdata over en bestemt tidsperiode. Denne beregnede OEE-prosenten gir en helhetlig vurdering av produksjonens ytelse og identifiserer spesifikke områder hvor forbedringer kan gjøres.

Ved å analysere OEE-data kan produksjonsledere og operatører få innsikt i effektivitetsmønstre, identifisere flaskehalser, forbedre produksjonsplanleggingen, optimalisere vedlikehold og ta strategiske beslutninger for å øke produktiviteten og redusere kostnadene.

Optimaliser produksjonen med OEE gjennom bruk av direct MES. En fleksibel løsning som lar deg kalkulere tilgjengelighet, ytelse og kvalitet for mer enn bare dine maskiner. Systemet støtter beregning av effektivitet for hele din fabrikk. Manufacturing Execution System.
OEE-modulen i direct MES er en fleksibel løsning som lar deg kalkulere tilgjengelighet, ytelse og kvalitet for mer enn bare dine maskiner.