direct MES

Ressurskapasitet

 • Full utnyttelse av ressurser
 • Presis tidsplanlegging
 • Reduser overbelastning på dine ressurser
 • Planlegg i henhold til tilgjengelig tid
 • Definer ulik kapasitet på maskiner og arbeidsstasjoner
 • Håndterer pauser, fridager og andre spesialdatoer 

Ressurskapasitet i direct MES er selve hjertet av effektiv produksjonsplanlegging. Fra maskiner til arbeidsstasjoner og dedikerte operatører – hver enkelt ressurs spiller en viktig rolle. Dette systemet gir deg muligheten til å definere og administrere produksjonstid, med skreddersydde planer for hver dag og uke.

Ressurskapasitet i direct MES er selve hjertet av effektiv produksjonsplanlegging. Fra maskiner til arbeidsstasjoner og dedikerte operatører - hver enkelt ressurs spiller en viktig rolle. Dette systemet gir deg muligheten til å definere og administrere produksjonstid, med skreddersydde planer for hver dag og uke. Manufacturing Execution System.
Dette systemet gir deg muligheten til å definere og administrere produksjonstid, med skreddersydde planer for hver dag og uke.

direct MES gir deg full kontroll over ressurskapasiteten i produksjonsmiljøet. Definer dine produksjonsressurser, enten det er maskiner, utstyr, produksjonslinje eller arbeidsstasjoner.

Med nøyaktig kapasitetsplanlegging med dag- og ukeplaner som beskriver klokkeslett produksjonen er tilgjengelig. Systemet tar hensyn til pauser, fridager og spesialdatoer, og sikrer en helhetlig oversikt over tilgjengelig ressurskapasitet.

Produksjonsplanleggingen allokerer operasjoner til den enkelte ressurs, basert på kapasitetsbehov mot tilgjengelig tid, slik at ressursene blir best mulig utnyttet. Resultatet er minimal nedetid, optimal ressursutnyttelse og en produktivitetsøkning som gir deg et konkurransefortrinn.

Fjern ressurskapasitet ved vedlikehold og serviceavbrudd

direct MES gir deg mulighet for å definere dine maskiner og utstyr som ressurser som det skal planlegges mot. Viktigheten av å utnytte kapasiteten til slike ressurser er helt avgjørende, og vår produksjonsplan sammen med kompetansematriser vil sørge for optimalisert belastning.

Når maskiner og utstyr trenger vedlikehold og har serviceavbrudd, kan kapasiteten reduseres og fjernes for aktuelle tidspunkt.

Ressurskapasitet i direct MES er selve hjertet av effektiv produksjonsplanlegging. Manufacturing Execution System.
direct MES – Ressurskapasitet / Ukeplan

Produksjonslinjer og arbeidsstasjoner:

 • Hver enkelt arbeidsstasjon i dine produksjonslinjer er sentrale ressurser
 • Håndter kapasitet og belastning på hver arbeidsstasjon 
 • Opprett ulike kapasitetsplaner for de ulike ressursene

Ved å allokere operasjoner til dine arbeidsstasjoner er det nødvendig med gode produksjonsplaner for når ressursene er tilgjengelige. Dette gjøres gjennom egen funksjon for håndtering av uke- og dagsplaner.

Ressursene belaster kapasiteten i henhold til planlagte operasjoner, og direct MES sørger for at dine arbeidsstasjoner og produksjonslinjer ikke blir overbelastet, men utnyttes best mulig.

Dag- og ukeplaner i direct MES:

 • Produksjonsplanen bygges opp av dag- og ukeplaner
 • Dagsplaner angir klokkeslett for tilgjengelighet
 • Pauser som er planlagt legges inn, som lunsj og faste LEAN-møter
 • Fridager og spesialdatoer sørger for automatisk reduksjon av kapasitet 

Din fabrikk har som oftest andre arbeidstider enn dine ansatte. Om du har 24/7 produksjon, dagsproduksjon eller ulike skiftordninger, har direct MES støtte for å ha ulike kapasiteter på de enkelte ressursgruppene.

Når kapasiteten gjøres tilgjengelig tar systemer hensyn til pauser, fridager og alternative dagplaner på ulike spesialdatoer. Planleggingsmodulen vil bruke de enkelte ressurser sine dag- og ukeplaner for å allokere operasjoner på mest mulig optimal måte, slik at effektiviteten økes og kapasiteten utnyttes.

Ressurskapasitet i direct MES er selve hjertet av effektiv produksjonsplanlegging. Fra maskiner til arbeidsstasjoner og dedikerte operatører - hver enkelt ressurs spiller en viktig rolle. Dette systemet gir deg muligheten til å definere og administrere produksjonstid, med skreddersydde planer for hver dag og uke. Manufacturing Execution System.
Ressurskapasitet i direct MES er selve hjertet av effektiv produksjonsplanlegging.