direct MES

Papirløs Produksjon

 • Webbasert Operatør løsning
 • Tilpasses individuelt for hver arbeidsstasjon
 • Prioriterte produksjonsoppgaver
 • Enkel tilgang til all nødvendig produksjonsinformasjon
 • Registrere fremdrift, materialforbruk, observasjoner og avvik
 • Mulighet for start- og stopptider
 • Støtte for sømløs maskinkommunikasjon

Skap en sømløs produksjonsprosess med vår avanserte og brukervennlige operatørløsning for papirløs produksjon i direct MES.

Vi vet hvor viktig det er med effektiv informasjonsflyt og raske arbeidsprosesser i fabrikken. Vår Papirløs produksjon-løsning gir deg en brukervennlig og integrert plattform som eliminerer behovet for manuelle og tidkrevende prosesser.

Med vår webbaserte operatørløsning kan du enkelt erstatte gamle manuelle lister. På hver arbeidsstasjon får operatørene tilgang til prioriterte produksjonsoppgaver og all relevant informasjon, som tegninger, dokumenter og materialbehov.

Fleksibel papirløs produksjon

Vår operatørløsning tilpasses individuelt for hver arbeidsstasjon, slik at operatørene får akkurat den informasjonen og de funksjonene de trenger for å være mest mulig effektive. Dette bidrar til å øke produktiviteten og kvaliteten i produksjonen.

Med vår direct MES operatørløsning kan operatørene enkelt registrere start- og stopptider for tidsregistrering, rapportere fremdrift og fullføring av operasjoner, samt materialforbruk. Videre kan de rapportere antall produserte enheter, vrak, avvik og observasjoner.

For å øke effektiviteten, muliggjør vår operatørløsning direkte maskinkommunikasjon. Dette gjør det enkelt å starte, stoppe og overføre maskindata for den enkelte ordre, som gir en mer automatisert produksjonsprosess.

La oss hjelpe deg med å modernisere produksjonen din og ta steget mot en papirløs og effektiv produksjonsprosess.

Skap en sømløs produksjonsprosess med vår avanserte og brukervennlige operatørløsning for Papirløs produksjon i direct MES. Manufacturing Execution System.

Intuitivt Brukergrensesnitt:

 • Brukervennlig og intuitivt grensesnitt som gjør det enkelt for operatørene å navigere og utføre oppgaver effektivt
 • Tilpass skjermbildene for hver arbeidsstasjon, slik at operatørene får tilgang til all nødvendig informasjon og funksjoner
 • Mulighet for raske tilpasninger og endringer for å møte endrede produksjonsbehov

Effektiv rapportering og maskinkommunikasjon:

 • Mulighet for enkel og effektiv rapportering tilpasset den enkelte arbeidsstasjon
 • Rapportering av fremdrift og status på operasjoner
 • Registrering av produserte enheter eller vrak
 • Rapportering av avvik med årsaker og tiltak
 • Utfør målinger for å sikre kvalitetskontroll og produksjonskrav
 • Rapportering av materialforbruk for å ivareta sporing
 • Integrert maskinkommunikasjon gir effektiv og sikker maskinutnyttelse

Webbasert og Integrert System

 • Erstatt manuelle lister og arkiver med et fullt integrert og webbasert system
 • Få tilgang til all relevant produksjonsinformasjon, inkludert tegninger, dokumenter og materialbehov, på operatørenes egne enheter

Sanntidsdata og Maskinkommunikasjon

 • Få tilgang til sanntidsdata fra produksjonsutstyr og sensorer, slik at du alltid har oppdatert informasjon om produksjonsprosessen
 • Integrasjon med maskinens PLC for enkel start, stopp og utførelse av arbeidsoppgaver i samsvar med ordrene

Effektiv Rapportering

 • Operatørene kan enkelt rapportere per operasjon, inkludert start- og stopptider for tidsregistrering
 • Rapporter fremdrift og fullføring av operasjoner, materialforbruk, antall produserte enheter, vrak, avvik og observasjoner knyttet til ordrene og stasjonene

Sporbarhet og Kvalitetskontroll 

 • Oppnå bedre sporbarhet av produktene gjennom digitalt registrerte data og elektroniske skjemaer
 • Innlemm digitale kvalitetskontrollfunksjoner for å identifisere og håndtere potensielle kvalitetsproblemer tidlig i produksjonsprosessen

Økt Produktivitet og redusert tidsbruk 

 • Reduser manuelle og tidkrevende prosesser ved å automatisere rapportering og informasjonsflyt
 • Øk produktiviteten i produksjonen ved å gi operatørene enkel tilgang til all relevant informasjon og funksjoner